پروژه ی رودهن

07 min

Roodhen نام کار فرما : آقای امیری سال ساخت: 1401 لوکیشن: رودهن _ مهرآباد مساحت : 500 مترمربع در مورد پروژه زمانی که این پروژه به اکسیر سازه سپرده شد، بخشی از انتهای شرقی زمین توسط مالک قبلی گود برداری شده بود. آقای امیری کارفرمای پروژه در نظر داشت که این گود را پر نموده […]