فرصت های شغلی

به ما بپیوندید ...

شرکت اکسیر سازه در روند گسترش تیم خود همیشه به دنبال جذب افراد جوان، خلاق، مسئولیت پذیر بوده است. اگر شما تمایل دارید در محیطی حرفه ای،آزاد و به دور از حاشیه توانایی ها و علایق خود را به کار گرفته و توسعه دهید ما از شما دعوت بعمل می آوریم تا با تکمیل فرم همکاری در فرصت شغلی مد نظر خود اعلام آمادگی نمایید.

موقعیت های شغلی فعلی

کار آموز مهندسی معماری