Roodhen

در مورد پروژه

زمانی که این پروژه به اکسیر سازه سپرده شد، بخشی از انتهای شرقی زمین توسط مالک قبلی گود برداری شده بود. آقای امیری کارفرمای پروژه در نظر داشت که این گود را پر نموده و زمین را تسطیح نماید. از آنجا که بخشی از محل ساخت بنا هم درهمان ناحیه قرار میگرفت، اکسیر سازه پیشنهاد کرد که بجای پر کردن گود، از وجود آن در طراحی ویلا استفاده شود، چون هم پر کردن گود جهت احداث ساختمان روی آن بسیار مشکل و پر هزینه است و هم وجود این بخش از زمین در ارتفاع کمتر میتواند موجب زیبایی و پویایی بیشتر طرح گردد. بر همین مبنا طرح ویلا تهیه و پس از تأیید کارفرما وارد مرحله اجرا گردید.

نکته دیگری که به خواسته کارفرما در طراحی مد نظر قرار گرفت، وجود اشرافیت دید از سوی همسایگان جنوبی سایت بود که موجب گردید ساختار طرح به نوعی پشت به این سمت داشته و از گشودگیهای فضایی در سمت مقابل آن برخوردار باشد.

جانمایی استخر و جیم در طبقه منفی، پایین آوردن محوطه سازی در مجاورت این فضا و ایجاد پنجره وسیع از استخر به فضای سبز مجاور، زیبایی و کارآمدی را برای استخر به همراه داشت. ایجاد آبنما در بدنه جنوبی سایت، حرکت آب از میان محوطه و امتداد آن تا پایین و محوطه مقابل استخر این زیبایی را دوچندان می­نماید. لحاظ کردن کنسول عریض در بدنه غربی ساختمان در مجاورت حیاط اصلی، وجود تراسهای وسیع در طبقه فوقانی و در مجاورت اتاقهای خواب و استفاده از پلکان معلق در داخل ووید وسیع در مرکز بنا از ویژگیهای دیگری است که یک ویلای مدرن را هرچه زیباتر و با شکوه تر در معرض دیدگان قرار میدهد.

عکس های دیگر پروژه