ساختمان سازی اکسیرسازه

با خدمات ما بیشتر آشنا شوید

معمار تنها کسی است که از نظر قانونی قادر به انجام مأموریت طراحی است که منجر به درخواست مجوز برای ساخت ساختمان میشود. اگرچه میتوان مأموریت‌هایی را که نیازی به مداخله معمار ندارد، به متخصصان دیگر سپرد. اما معمار برای انجام تمام مأموریت‌ها، از طراحی تا ساخت و پذیرش، واجد شرایط است.

طراحی یک ساختمان یا یک مجموعه فضا زمانی بهترین کارایی را خواهد داشت ; که همزمان به اجرای آن فکر شود و تصور فضایی آن هنگام طراحی توسط طراح تجسم شو چرا که طراحی و اجرا دو جزء لاینفک در پروژه های موفق ساختمانی است و در بهترین آثار معماری جهان پروسه طراحی و ساخت توسط یک تیم از ابتدا تا به انتها مدیریت میشود.

پروژه های 0 تا 100 از اقدامات اولیه جهت طراحی و تا آخرین مراحل تکمیل پروژه که شامل مبلمان و چیدمان میباشد توسط تیم ما قابل انجام است. چناچه کارفرما تمایلی به ارائه خدماتی چون مبلمان و چیدمان نداشته باشد، واحد پس از طراحی و اجرا تحویل می گردد.

A 1 min