بازنوسازی

renovation1

بازنوسازی اکسیرسازه با خدمات ما بیشتر آشنا شوید پس از گذشت چندین سال از عمر بنا، ساختمان ها کهنه و فرسوده می‌شوند و دیگر برای سکونت چندان مناسب نیستند. به عنوان مثال مصالح ساختمان دچار فرسایش می‌شوند و در برابر زلزله آسیب‌پذیر می‌شوند، ازاین‌رو باعث بروز خطر شده و امنیت ساختمان کم‌رنگ می‌شود. بازنوسازی به […]