ساختمان سازی

building

ساختمان سازی اکسیرسازه با خدمات ما بیشتر آشنا شوید معمار تنها کسی است که از نظر قانونی قادر به انجام مأموریت طراحی است که منجر به درخواست مجوز برای ساخت ساختمان میشود. اگرچه میتوان مأموریت‌هایی را که نیازی به مداخله معمار ندارد، به متخصصان دیگر سپرد. اما معمار برای انجام تمام مأموریت‌ها، از طراحی تا […]